สินทรัพย์

คู่สกุลเงิน

EUR/USD
ค่าเงินยูโรต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลยูโร/ดอลาร์จะแสดงค่าปัจจุบันในตลาดการเงิน ว่าเงิน 1 ยูโรมีค่าเท่ากับกี่ดอลลาร์

คู่สกุลยูโร/ดอลลาร์เป็นหนึ่งในคู่สกุลที่มีสภาพคล่องที่สุดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยลักษณะหลักๆคือจะมีความผันผวนสูง เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราที่ไม่หยุดนิ่ง อันจะนำกำไรมาสู่ผู้ซื้อขาย ด้วยเหตุผลนี้คู่สกุลยูโร/ดอลลาร์จึงเหมาะกับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่เป็นมืออาชีพแล้ว

USD/JPY
ค่าเงินดอลลาร์ต่อเงินเยน
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์/เยนจะแสดงค่าปัจจุบันในตลาดการเงิน ว่าเงิน 1 ดอลลาร์มีค่าเท่ากับกี่เยน

ก่อนเวลา 06:00 UTC คู่สกุลดอลลาร์/เยนจะไหวต่อสถานการณ์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจในญี่ปุ่นมาก และตั้งแต่เวลา 12:00 UTC เป็นต้นไปที่ข่าวสารสำคัญในสหรัฐจะเข้ามามีอิทธิพล เพราะฉะนั้นแล้ว หากจะทำนายความเปลี่ยนแปลงราคาได้อย่างแม่นยำ จึงควรหมั่นติดตามปฏิทินเศรษฐกิจของ Olymp Trade อยู่เสมอ

GBP/USD
ค่าเงินปอนด์ต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลปอนด์/ดอลลาร์จะแสดงค่าปัจจุบันในตลาดการเงินว่า เงิน 1 ปอนด์มีค่าเท่ากับกี่ดอลลาร์

ในระหว่างการซื้อขายคู่สกุลปอนด์/ดอลลาร์ คุณควรสนใจข่าวสารของเกรทบริทเทน ที่มีรูปหัวกระทิง 3 หัว ในปฏิทินเศรษฐกิจมากเป็นพิเศษ ส่วนเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อขาย จะเริ่มตั้งแต่07:00 UTC ซึ่งเป็นเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนเปิดทำการ และเวลาที่ค่าเงินมีความผันผวนมากที่สุดจะอยู่ในช่วง 09:00 ถึง 10:00UTC ซึ่งเป็นช่วงที่ข้อมูลสถิติของเกรทบริทเทนถูกเผยแพร่ออกมา

USD/CHF
ค่าเงินดอลลาร์ต่อเงินฟรังสวิส
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์/ฟรังก์สวิสจะแสดงค่าปัจจุบันในตลาดการเงิน ว่าเงิน 1 ฟรังมีค่าเท่ากับกี่ดอลลาร์

เมื่อคุณตัดสินใจซื้อขายคู่สกุลดอลลาร์/ฟรังสวิสแล้ว คุณต้องตั้งใจสังเกตข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญของทั้งสหรัฐและสวิสเซอร์แลนด์ รวมไปถึงอัตรางบประมาณสหพันธรัฐ, บัญชีเงินเดือนนอกภาคอสิกรรม, การขึ้นทะเบียนคนว่างการ, ดรรชนีราคาผู้บริโภค และรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศประจำทุกไตรมาส

USD/RUB
ค่าเงินดอลลาร์ต่อเงินรูเบิ้ล
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
07:00 — 18:00 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์/รูเบิ้ลจะแสดงค่าปัจจุบันในตลาดการเงิน ว่าเงิน 1 รูเบิ้ลมีค่าเท่ากับกี่ดอลลาร์

การซื้อขายคู่สกุลดอลลาร์/รูเบิ้ลจะเริ่มต้นตั้งแต่ 07:00 UTC เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์มอสโควเปิดทำการ และจะจบลงในเวลา 18:00 UTC โดยในระหว่างการซื้อขาย คุณควรสนใจข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันของทั้งรัสเซีย อเมริกา และพื้นที่ทางแถบยุโรปมากเป็นพิเศษ

AUD/USD
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์สหรัฐ
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐจะแสดงค่าปัจจุบันในตลาดการเงิน ว่าเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐมีค่าเท่ากับกี่ดอลลาร์ออสเตรเลีย

คู่สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย/สหรัฐจะได้อิทธิพลส่วนมากมาจากราคาอุตสาหกรรมโลหะในสหรัฐ และสภาพอากาศในออสเตรเลีย ซึ่งในช่วงที่อากาศแห้งแล้ง น้ำท่วม มีลมแรงและราคาโลหะสูงขึ้น ค่าของคู่สกุลนี้ก็จะตกลง

EUR/RUB
ค่าเงินยูโรต่อเงินรูเบิ้ล
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
07:00 — 18:00 UTC

กราฟคู่สกุลยูโร/รูเบิ้ลจะแสดงค่าปัจจุบันในตลาดการเงิน ว่าเงิน 1 รูเบิ้ลมีค่าเท่ากับกี่ยูโร

ช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ 07:00 UTC ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์รัสเซียและยุโรปเปิดทำการ โดยระหว่างการคาดการณ์ราคา คุณควรสนใจราคาสินค้าและการขาดดุลงบประมาณในสหพันธรัฐรัสเซียมากเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับแนวโน้มของค่าเงินยูโรในตลาดการเงินสากล

USD/CAD
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเงินดอลลาร์แคนาดา
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดาจะแสดงค่าปัจจุบันในตลาดการเงิน ว่าเงิน 1 ดอลลาร์แคนาดามีค่าเท่ากับกี่ดอลลาร์สหรัฐ

ช่วงเวลาที่ราคามีความผันผวนมากที่สุดจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ 3:00pm ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเปิดทำการ และนอกจากเศรษฐกิจมหัพภาพของสหรัฐแล้ว ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของราคายังได้แก่ราคาน้ำมันและข้อมูลงบประมาณของโลก ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาน้ำมันตก เงินดอลลาร์ของแคนาดาก็จะตกตาม เพราะฉะนั้นกราฟคู่สกุลนี้ก็จะสูงขึ้น

EUR/CHF
ค่าเงินยูโรต่อเงินฟรังสวิส
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลยูโร/ฟรังสวิสจะแสดงค่าปัจจุบันในตลาดการเงิน ว่าเงิน 1 ยูโรมีค่เท่ากับกี่ฟรังก์สวิส

คู่สกุลนี้เป็นการผสมกันระหว่างคู่ยูโร/ดอลลาร์ และคู่ดอลลาร์/ฟรังก์สวิส ซึ่งแม้ว่าเงินดอลลาร์จะไม่ปรากฏให้เห็นในคู่ผสมก็ตาม แต่มันก็ยังได้อิทธิพลส่วนมากมาจากข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญในสหรัฐ เพราะฉะนั้นคุณควรทุ่มความสนใจไปที่อัตรางบประมาณสหพันธรัฐ, ความเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ, บัญชีเงินเดือนนอกภาคกสิกรรม และการขอขึ้นทะเบียนคนว่างงาน เพราะค่าเงินยูโรและฟรังจะผันแปรได้ตามปัจจัยเหล่านี้ ฉะนั้นมันจึงเป็นดรรชนีคอยชี้ทางราคาของสองคู่สกุลที่ผสมกัน

EUR/JPY
ค่าเงินยูโรต่อเงินเยน
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลยูโร/เยนจะแสดงค่าปัจจุบันในตลาดการเงิน ว่าเงิน 1 เยนมีค่าเท่ากับกี่ยูโร

คู่สกุลยูโร/เยนเป็นการผสมกันระหว่างคู่ยูโร/ดอลลาร์ และคู่ดอลลาร์/ฟรังสวิส ซึ่งแม้เงินดอลลาร์จะไม่ปรากฏอยู่ในคู่ผสมก็ตาม แต่มันก็ยังได้อิทธิพลส่วนมากมาจากข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญในสหรัฐ เพราะฉะนั้น คุณจึงไม่ควรละเลยที่จะใส่ใจอัตรางบประมาณสหพันธรัฐ, ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ, อัตราคนว่างงาน และการเรียกร้องงานในเบื้องต้น และกราฟของคู่ยูโร/เยนนี้จะไวต่อข่าวสารที่มาจากยุโรปและญี่ปุ่นมาก

AUD/CAD
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเงินดอลลาร์แคนาดา
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย/แคนาดา แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ดอลลาร์แคนาดาต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

โดยคู่นี้ประกอบด้วยสกุลเงินซื้อขายสองสกุล ซึ่งขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของออสเตรเลียและแคนาดา อีกทั้งยังเป็นคู่ที่ข้ามอัตรามาจากเงินดอลลาร์สหรัฐด้วย ซึ่งแม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในคู่นี้ แต่ก็สามารถส่งผลกระทบได้โดยตรง

หากคุณจะทำนายราคาของกราฟตัวนี้ ขอให้เน้นสังเกตราคาวัตถุดิบหรือสินค้าเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่นเดียวกับดรรชนีเศรษฐกิจในสหรัฐ ตลอดจนสินทรัพย์ซื้อขายอื่นๆอย่างเช่นคู่สกุลยูโร/ดอลลาร์ , ปอนด์/ดอลลาร์ และ ดอลลาร์/เยน เนื่องจากเหล่านี้จะเป็นดรรชนีชี้วัดราคาของคู่สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย/แคนาดา

AUD/CHF
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเงินฟรังสวิส
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย/ฟรังสวิส แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเงินฟรังสวิส ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

คู่สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย/ฟรังสวิส เป็นคู่ที่ข้ามอัตรามาจากเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งดอลลาร์สหรัฐจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อคู่สกุลนี้

สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจัดว่าเป็นสกุลที่ให้ผลตอบแทนสูง ในขณะที่ฟรังสวิสอาจจะให้ได้ไม่มากเท่า แต่ก็เป็นหนึ่งในสกุลที่น่าวางใจมากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่จะมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์ออสเตรเลีย/ฟรังสวิสนั้น คือความแตกต่างในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียและธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์

AUD/JPY
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเงินเยนของญี่ปุ่น
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยน แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเงินเยน ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

สำหรับคู่นี้ ดอลลาร์ออสเตรเลียจัดเป็นสกุลที่ให้ผลตอบแทนสูง ในขณะที่เงินเยนของญี่ปุ่นจะให้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม คู่นี้เป็นอัตราที่ข้ามมาจากเงินดอลลาร์สหรัฐ

การซื้อขายคู่สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยน จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียและธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่น และนอกกจากนี้ยังควรหมั่นติดตามความผันผวนของราคาสินค้า สภาพอากาศ และแนวโน้มทั่วๆไปในตลาดด้วย

AUD/NZD
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

คู่ดอลลาร์ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ เป็นการข้ามอัตรามาจากเงินดอลลาร์สหรัฐ และถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยมีความผันผวนนัก แต่ราคาก็ยังมีโอกาสได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของทั้งออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และสหรัฐได้

นอกจากนี้ยังเป็นคู่ที่มีสภาพคล่องสูง อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

CAD/CHF
ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาต่อเงินฟรังสวิส
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์แคนาดา/ฟรังสวิส แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ดอลลาร์แคนาดาต่อเงินฟรังสวิส ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

คู่นี้เป็นการข้ามอัตรามาจากเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อความผันผวนของราคานั้นได้แก่ อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดาและธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ของแต่ละสกุล โดยเศรษฐกิจของแคนาดานั้นจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันและวัตถุดิบ เช่นเดียวกับการค้าขายร่วมกับสหรัฐ ส่วนเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์นั้นจะขึ้นอยู่กับการไหลเข้าของกระแสเงินทุนต่างชาติ ตลอดจนความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหภาพยุโรปและสหรัฐด้วย

CAD/JPY
ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาต่อเงินเยนของญี่ปุ่น
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

แผนภูมิ CAD/JPY ชี้ถึงมูลค่าปัจจุบันของ 1 ดอลลาร์แคนาดาต่อเงินเยนญี่ปุ่นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

คู่สกุลนี้คืออัตราไขว้ต่อดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลเท่าเทียมกันกับทั้งดอลลาร์ออสเตรเลียและเงินเยนญี่ปุ่น ขณะทำการคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ ให้เน้นความสนใจพิเศษไปที่ตัวบ่งชี้เศรษฐกิจสำคัญ ๆ ของสหรัฐ : อัตราดอกเบี้ย จีดีพี และ การว่างงาน การสร้างงานใหม่ และอื่น ๆ

การเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนในมูลค่าของ CAD / JPY เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันโลก ซึ่งมีผลกระทบเท่าเทียมกันกับทั้งสองสกุลเงินในคู่สกุล เทรนด์สินทรัพย์ขาขึ้นที่ได้ถูกประกาศออกมา สามารถสังเกตุได้เมื่อราคาของน้ำมันเพิ่มขึ้น เมื่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาสูงขึ้นและเงินเยนญี่ปุ่นลดลง

СHF/JPY
The cost of 1 Swiss franc in Japanese yen
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ - วันศุกร์
00:00 GMT 3 — 23:59 GMT 3 ในช่วงฤดูร้อนของยุโรป
(วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนมีนาคม — วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนตุลาคม)
01:00 GMT 3— 00:59 GMT 3 ในช่วงฤดูหนาวของยุโรป
(วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนธันวาคม — วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนมีนาคม)

กราฟคู่สกุลฟรังสวิส/เยน แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ฟรังสวิสต่อเงินเยนของญี่ปุ่น ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความผันแปรของค่าเงิน ได้แก่ความแตกต่างในอัตราดอกเบี้ยของทั้งสองประเทศ และแนวโน้มตลาดเงินตราของโลกด้วย อีกทั้งคู่สกุลนี้ยังเป็นการข้ามอัตรามาจากเงินดอลลาร์ของสหรัฐ จึงได้รับอิทธิพลจากเงินดอลลาร์ของสหรัฐด้วย และยังจัดเป็นคู่ที่มีความผันผวนต่อสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจโลก

EUR/AUD
ค่าเงินยูโรต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ยูโรต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

คู่นี้เป็นคู่ที่ข้ามอัตรามาจากเงินดอลลาร์ของสหรัฐ ส่วนปัจจัยหลักที่มีผลต่อความผันแปรของกราฟราคานั้น ได้แก่อัตราดอกเบี้ยของอียูและออสเตรเลียม แนวโน้มทั่วไปและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา, ราคาวัตถุดิบ, ราคาสินค้าบริโภค และสภาพเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

ดรรชนีทางเศรษฐกิจของทั้งอียูและออสเตรเลียนั้นจัดว่าเติบโตขึ้นอย่างเสถียร อย่างไรก็ตาม ทางอียูจะขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและภาคบริการ ส่วนออสเตรเลียจะขึ้นอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสินค้าเกษตรกรรม

EUR/CAD
ค่าเงินยูโรต่อดอลลาร์แคนาดา
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลยูโร/ดอลลาร์แคนาดา แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ยูโรต่อเงินดอลลาร์แคนาดา ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

คู่นี้เป็นคู่ที่ข้ามอัตรามาจากเงินดอลลาร์ของสหรัฐ กราฟของคู่สกุลดอลลาร์แคนาดา/เยนญี่ปุ่นจะเป็นตัวสะท้อนสภาพเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศโดยตรงและของสหรัฐ ฉะนั้นเมื่อจะทำนายความเคลื่อนไหวของคู่สกุลยูโร/ดอลลาร์แคนาดาแล้ว จึงควรมุ่งเน้นติดตามราคาน้ำมันดิบและราคาสินค้าขณะนั้นๆ

EUR/GBP
ค่าเงินยูโรต่อเงินปอนด์
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์ยูโร/ปอนด์ แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ยูโรต่อเงินปอนด์ ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

สำหรับคู่สกุลเป็นสกุลเงินของยุโรปทั้งคู่ โดยข้ามอัตรามาจากเงินดอลลาร์ของสหรัฐ และมีความผันแปรที่ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยระหว่างอียูและสหราชอาณาจักร, แนวโน้มทั่วไป, ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราของโลก และสถานการณ์ทางการเมืองในยุโรป

เครื่องมือเทรดที่มีความคล่องตัวสูงนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในยุโรปตะวันตก เนื่องจากได้รวมสองคู่สกุลเงินซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกไว้ด้วยกัน

EUR/NZD
ค่าเงินยูโรต่อเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลยูโร/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ยูโรต่อเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

คู่นี้เป็นคู่ที่ข้ามอัตรามาจากเงินดอลลาร์สหรัฐ และอัตราแลกเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในอียูและนิวซีแลนด์, ราคาอาหารและวัตถุดิบต่างๆ, สถานการณ์ทางการเงินทั่วโลก และดรรชนีทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐด้วย เมื่อจะทำนายความเคลื่อนไหวของคู่สกุลนี้ ให้มุ่งเน้นความสนใจไปที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินดอลลาร์ เนื่องจากเป็นสกุลเงินที่มีผลต่อทั้งยูโรและดอลลาร์นิวซีแลนด์พอๆกัน

GBP/AUD
ค่าเงินปอนด์ต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลปอนด์/ดอลลาร์ออสเตรเลีย แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ปอนด์ต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

คู่สกุลนี้เป็นคู่ข้ามอัตรามาจากเงินดอลลาร์ของสหรัฐ เมื่อจะทำนายแนวโน้มราคา ควรเพ่งความสนใจไปที่อัตราแลกเปลี่ยนของเงินดอลลาร์เป็นหลัก เนื่องจากเงินดอลลาร์จะมีอิทธิพลต่อสกุลเงินทั้งสองพอๆกันถึงแม้ว่าอาจจะออกมาในรูปแบบที่ต่างกัน และนอกจากนี้คู่ปอนด์/ดอลลาร์ออสเตรเลียยังถือเป็นสกุลเงินอีกกลุ่มที่มีความเสถียรในตลาดโลก และยังได้รับความนิยมในแถบยุโรปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกรทบริทเทน

GBP/CAD
ค่าเงินปอนด์ต่อเงินดอลลาร์แคนาดา
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลปอนด์/ดอลลารืแคนาดา แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ปอนด์ต่อดอลลาร์แคนาดา ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

เป็นคู่ที่ประกอบด้วยสกุลเงินที่น่าวางใจมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นที่นิยมมากในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราอันเนื่องมาจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เข้มข้นระหว่างแคนาดาและอังกฤษ และยังเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากที่สุดอีกด้วย โดยในหนึ่งฤดูซื้อขาย แนวโน้มอาจเปลี่ยนแปลงได้มากหลายร้อยระดับ ส่วนช่วงที่มีกิจกรรมหนาแน่นที่สุดจะอยู่ที่เวลา 08 PM UTC ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพยลอนดอนเปิดทำการ

GBP/CHF
ค่าเงินปอนด์ต่อเงินฟรังสวิส
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลปอนด์/ฟรังสวิส แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ปอนด์ต่อเงินฟรังสวิส ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาด เนื่องจากประกอบด้วยสกุลเงินที่มีความมั่นคงมากที่สุด ส่วนปัจจัยที่จะมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงราคานั้นได้แก่ ข่าวสารและสถานการณ์ทั่วไปในโลก, ความแตกต่างในอัตราดอกเบี้ยของสหราชอาณาจักรและสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงแนวโน้มทั่วไปในตลาดโลก

GBP/JPY
ค่าเงินปอนด์ต่อเงินเยนของญี่ปุ่น
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลปอนด์/เยน แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ปอนด์ต่อเงินเยนของญี่ปุ่น ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

คู่นี้เป็นหนึ่งในคู่ที่มีความผันผวนมากที่สุด โดยปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบได้โดยตรงนั้นได้แก่ข่าวเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรและญี่ปุ่น ค่าเงินเยนที่แข็งตัวขึ้นจากธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่น และรองลงมาถือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

GBP/NZD
ค่าเงินปอนด์ต่อเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลปอนด์/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ปอนด์ต่อเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

เป็นคู่ที่ข้ามอัตรามาจากเงินดอลลาร์สหรัฐ และจะได้รับผลกระทบจากดอลลาร์สหรัฐพอๆกัน

เมื่อจะทำนายความเคลื่อนไหวราคาของคู่นี้ ควรเฝ้าสังเกตสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิวซีแลนด์เป็นหลัก ซึ่งในส่วนของนิวซีแลนด์นั้นให้ดูที่ข้อมูลการผลิตขนแกะและสินค้าซื้อขาย นอกนั้นที่เหลือให้ดูอัตราคนว่างงานแบะอัตราดอกเบี้ยของทั้งสองประเทศประกอบกัน

NZD/CAD
ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเงินดอลลาร์แคนาดา
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์นิวซีแลนด์/แคนาดา แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเงินดอลลาร์แคนาดา ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

เป็นคู่สกุลซื้อขายที่มีสภาวะราคาส่วนมากขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศและคู่ค้าอย่างสหรัฐ ออสเตรเลีย และประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ยังควรหมั่นติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ เช่นค่าจีดีพี, อัตราดอกเบี้ย, ความสัมพันธ์กับคู่ค้า และข้อมูลผลิตภัณฑ์จากขนแกะด้วย

คู่สกุลดอลลาร์นิวซีแลนด์/แคนาดานี้เป็นการข้ามอัตรามาจากเงินดอลลาร์สหรัฐ ฉะนั้นเมื่อจะทำนายแนวโน้มราคา จึงควรติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐพร้อมด้วยดรรชนีทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

NZD/CHF
ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเงินฟรังสวิส
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์นิวซีแลนด์/ฟรังสวิส แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเงินฟรังสวิส ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

ซึ่งความเปลี่ยนแปลงของราคานั้นจะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมของนิวซีแลนด์ รวมถึงราคาไม้ นม และขนแกะด้วย นอกจากนี้ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าอย่างสหรัฐ ออสเตรเลีย และประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก ก็มีผลต่อเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ด้วยเช่นกัน

สกุลเงินฟรังสวิสจัดเป็นสกุลที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก และเป็นสกุลที่น่าวางใจมากที่สุด แม้ในยามวิกฤตินักลงทุนก็ยังคงให้ความวางใจ

โดยคู่นี้เป็นคู่ที่ข้ามอัตรามาจากเงินดอลลาร์สหรัฐ และได้รับอิทธิพลจากเงินดอลลาร์สหรัฐด้วย

NZD/JPY
ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเงินเยนของญี่ปุ่น
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยน แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเงินเยนของญี่ปุ่น ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคาของคู่นี้ ได้แก่ความต่างในอัตราดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์และญี่ปุ่น, แนวโน้มภาพรวมของตลาดโลก และอุปสงค์แร่ เมื่อจะทำนายแนวโน้มราคาแล้ว จึงควรมุ่งความสนใจไปที่เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์, ระดับการค้ากับประเทศอื่นๆ เช่นเดียวกับดรรชนีเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศคู่ค้าอย่างสหรัฐ ออสเตรเลีย และประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก

คู่สกุลนี้เป็นคู่ที่ข้ามอัตรามาจากเงินดอลลาร์ของสหรัฐ และได้รับอิทธิพลจากเงินดอลลาร์สหรัฐด้วย

NZD/USD
ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์นิวซีแลนด์/สหรัฐ แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อคู่สกุลนี้ ได้แก่ราคาโลหะและสภาพอากาศ โดยหากราคาโลหะตกและสภาพอากาศย่ำแย่ ราคาคู่สกุลนี้ก็จะดิ่งลงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากโลหะมีราคาดี คู่สกุลนี้ก็จะมีมูลค่าสูงตามไปด้วย ส่วนสภาพอากาศจะไม่มีผลเลยแม้สักน้อย

NZD/USD
ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์นิวซีแลนด์/สหรัฐ แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อคู่สกุลนี้ ได้แก่ราคาโลหะและสภาพอากาศ โดยหากราคาโลหะตกและสภาพอากาศย่ำแย่ ราคาคู่สกุลนี้ก็จะดิ่งลงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากโลหะมีราคาดี คู่สกุลนี้ก็จะมีมูลค่าสูงตามไปด้วย ส่วนสภาพอากาศจะไม่มีผลเลยแม้สักน้อย

USD/SGD
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเงินดอลลาร์สิงคโปร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์สหรัฐ/สิงคโปร์ แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

เป็นคู่ที่ไม่ธรรมดา ประกอบด้วยสกุลเงินใหญ่ของโลก ทั้งดอลลาร์สหรัฐและสกุลของประเทศที่โดดเด่นด้านเศรษฐกิจ โดยเงินดอลลาร์สิงคโปร์นั้นเป็นสกุลทางการที่ใช้กันเฉพาะในประเทศ อีกทั้งสิงคโปร์ยังมีกิจกรรมเศรษฐกิจหลักอยู่ที่การส่งออกสินค้าและมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องใช้ไฟฟ้า เภสัชกรรม และบริการทางการเงิน นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีค่าจีดีพีต่อหัวสูงที่สุดด้วย

USD/MXN
ค่าเงินดอลาร์สหรัฐต่อเงินเปโซเม็กซิกัน
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิกัน แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อเงินเปโซเม็กซิกัน ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

เงินดอลลาร์สหรัฐจัดเป็นสกุลหลักของคู่นี้ ฉะนั้นแนวโน้มราคาของคู่นี้จึงขึ้นอยู่กับข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญในสหรัฐ เช่นเดียวกับข้อมูลอัตราดอกเบี้ย, ความเปลี่ยนแปลงของจีดีพี, อัตราคนว่างงาน และอัตราการว่าจ้างงานนอกภาคกสิกรรมด้วย

นอกจากนี้คู่สกุลนี้ยังเป็นที่นิยมของนักซื้อขายทั้งในสหรัฐ, แคนาดา, เม็กซิโก และกลุ่มลาตินอเมริกา สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคามีความผันผวนสูง ฉะนั้นกราฟโดยเฉลี่ยแล้วจะขยับมากกว่าปรกติเป็นสองเท่า

USD/NOK
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเงินโครนนอร์เวย์
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟคู่สกุลดอลลาร์สหรัฐ/โครนนอร์เวย์ แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อเงินโครนนอร์เวย์ ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดอลลาร์สหรัฐคือสกุลหลักสำหรับคู่นี้ ฉะนั้นปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลมากที่สุดน่าจะเป็นข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญในสหรัฐ ผู้ซื้อขายเมื่อจะทำนายแนวโ้น้มราคา ควรมุ่งความสนใจไปที่การตัดสินเรื่องอัตราดอกเบี้ยของผู้มีอำนาจท่ามกลางอัตราเติบโตของเศรษฐกิจ, อัตราการว่างงานและอัตราการว่าจ้างงานนอกภาคกสิกรรม

ส่วนโครนนอร์เวย์ก็จัดเป็นสกุลเงินที่สามารถเลปี่ยนแปลงได้ในคู่นี้ และเป็นสกุลซื้อขายที่ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบเป็นหลัก

USD/CLP
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเงินเปโซชิลี
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-อาทิตย
11:30 — 16:59 UTC์

กราฟคู่สกุลดอลลาร์สหรัฐ/เปโซชิลี แสดงค่าปัจจุบันของเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อเงินเปโซชิลี ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา

สภาพเศรษฐกิจของชิลีจัดว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุดในแคว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเหมืองและอาหาร, ตลาดอสังหาริมทรัพย์, การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการผลิตไม้ ในทุกๆปีอัตราจีดีพีจะโตขึ้นประมาณ 7% ส่วนภาวะเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2.5% นอกจากนี้ สกุลเงินของชิลียังมีบทบาทสำคัญในตลาดโลกและเป็นสกุลที่มีความเสถียรด้วย

USD/TRY
ราคาของ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ในลีราตุรกี
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์ — ศุกร์
00:00 GMT+3 — 23:59 GMT+3

แผนภูมิคู่สกุล SD/TRY แสดงถึง 1 ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันว่ามีค่าเท่าไหร่เกี่ยวเนื่องกับลีราตุรกีในตลาดการเงิน

การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งที่สุดเริ่มหลัง 15:00 GMT+3 เวลาที่ตลาดซื้อขายอเมริกาทำการเปิด การผันผวนหลักคาดว่าจะเกิดขี้นเมื่อข่าวเศรษฐกิจอเมริกาถูกเผยแพร่ออกมาในปฏิทินเศรษฐกิจพร้อมกับ "หัวกระทิง" สามหัวถูกปล่อยออกมา เราแนะนำให้มุ่งความสนไปยังสถานการณ์ภูมิศาสตร์การเมืองในตุรกีและข่าวเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวของประเทศด้วยเช่นกัน

สินค้า

Gold (XAU/USD)
ค่าทรอยออนซ์ต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟจะแสดงราคาปัจจุบัน ว่าทองคำ 1 ทรอยออนซ์ จะมีค่าเท่ากับกี่ดอลลาร์

อย่าลืมเป็นอันขาดว่าหายนะที่ใหญ่ๆ สงคราม การก่อการร้าย หรือภัยน้ำท่วมล้วนมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำทั้งสิ้น และนอกจากนี้ ข่าวสำคัญๆของสหรัฐ รวมไปถึงอัตรางบประมาณของสหพันธรัฐ ระดับคนว่างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ก็ยังเป็นปัจจัยที่มีส่วนด้วย เพราะฉะนั้น ก่อนจะเปิดการซื้อขาย คุณต้องหมั่นสนใจรายงานของบริษัทที่ทำเหมืองทอง การสำรองทองของสหรัฐ และอัตราคู่สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย/สหรัฐ เนื่องจากออสเตรเลียเป็นผู้นำด้านการทำเหมืองทอง เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองสกุลเงินนี้จึงมีความสำคัญมาก

Silver (XAG/USD)
ค่าทรอยออนซ์ต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟจะแสดงราคาปัจจุบัน ว่าเงิน 1 ทรอยออนซ์มีค่าเท่ากับกี่ดอลลาร์

ราคาเงินจะได้อิทธิพลจากประเทศที่เป็นผู้บริโภครายใหญ่ อย่างเช่นสหรัฐ, เกรทบริทเทน, ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น โดยจีดีพีและภาวะเงินเฟ้อจะมีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของราคา

BRENT
ค่าน้ำมัน 1 ถังต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟจะแสดงราคาปัจจุบัน ว่าน้ำมันดิบเบรนท์ 1 ถังมีค่าเท่ากับกี่ดอลลาร์

เบรนท์เป็นน้ำมันดิบที่มีแหล่งผลิตอยู่ที่ทะเลเหนือ โดยช่วงที่มีสภาพคล่องสูงสุดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 12:00 UTC ซึ่งเป็นตอนเริ่มของช่วงเวลาสหรัฐ และจะต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 22:00 UTC กราฟจะมีความผันผวนมากเมื่อสถิติของสหรัฐถูกเผยแพร่ออกมา (ในเวลา 12:30 UTC) และนอกจากนี้ หากราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขึ้น คู่สกุลดอลลาร์/รูเบิ้ล และ ดอลลาร์สหรัฐ/แคนาดาก็จะตกลง

Natural gas(NG)
ค่าก๊าซธรรมชาติหน่วยล้านบีทียูต่อค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
21:00 — 20:59 UTC

กราฟเครื่องมือทางการเงินนี้แสดงค่าปัจจุบันของก๊าซ 1 ล้านบีทียูต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ในตลาดสินค้า

ซึ่งราคาก๊าซจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, สถิติประชากร, อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ, การแข่งขันในตลาดเชื้อเพลิง, มูลค่าหุ้นกักเก็บ, การส่งออกสินค้าและน้ำเข้าสินค้า ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าเพราะอะไรราคาก๊าซธรรมชาติจึงผันผวน เนื่องจากมีปัจจัยส่งผลเยอะ และนอกจากนี้ยังไม่ควรพลาดการเฝ้าติดตามข่าวสารบนปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐด้วย

COPPER
ค่าทองแดงหน่วยปอนด์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
23:05 — 22:00 UTC

กราฟเครื่องมือทางการเงินนี้แสดงค่าปัจจุบันของทองแดง 1 ปอนด์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ในตลาดโลหะ

จัดเป็นสินทรัพย์อีกประเภทที่ค่อนข้างมีความผันผวน และที่สำคัญคือราคาโลหะจะตกลงทั้งตลาดพร้อมๆกับตลาดสินค้าด้วย หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นสินทรัพย์ที่หาทางรับมือด้วยได้ยาก

PLATINUM
ค่าทองคำขาวหน่วยทรอยออนซ์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
23:05 — 22:00 UTC

กราฟเครื่องมือทางการเงินนี้แสดงค่าปัจจุบันของทองคำขาว 1 ทรอยออนซ์ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ในคลาดโลหะ

โดยทองคำขาวเป็นโลหะที่ถูกเคลือบผิวป้องกัน เพราะฉะนั้นแล้ว เวลาที่ราคาตกเพราะความซบเซาของตลาดสินค้านั้นจึงไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนักเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากจะทำนายราคา ควรหมั่นติดตามอุปสงค์เครื่องเพชรและข้อมูลการลงทุนสำคัญในหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้ดี

ETFs

MSCI Brazil 3х (Direxion Daily MSCI Brazil Bull 3x Shares)

ทุนประกอบด้วยบริษัทบราซิลตั้งแต่หลายภาคส่วนของเศรษฐกิจ ในนั้นคือธนาคารที่ใหญ่ที่สุด บริษัทน้ำมัน ผู้ผลิตอาหาร และเจ้านของบริษัทไอที

เวลาซื้อขาย วันจันทร์ — ศุกร์ (พร้อมการหยุดพักระหว่างรอบเวลา) 13:30-19:55 UTC ฤดูร้อนในอเมริกา (วันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคม - วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายน) 14:30-20:55 UTC ฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา (วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน — วันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม) ตารางสำหรับจุดประสงค์ซึ่งไม่เป็นทางการเท่านั้นและอาจเปลี่ยนแปลงได้

ไม่เหมือนกับดัชนี้หุ้นแนวหน้าของบราซิล MSCI Brazil ตัวแทนคือ ETF เป็นที่จดจำโดยการผันผวนเพิ่มขึ้นสามครั้งซึ่งสามารถให้รายได้ที่สูงแก่นักเทรดได้

U.S. Real Estate (iShares U.S.)

พอร์ตโฟลิโอการลงทุนของเงินทุนประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐ วิสาหกิจเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างทางพาณิชย์ การจำนอง สิ่งก่อสร้างอุตสาหกรรม โรงแรมเละกิจกรรมอื่น ๆ

เวลาซื้อขาย วันจันทร์ — ศุกร์ (พร้อมการหยุดพักระหว่างรอบเวลา) 13:30-19:55 UTC ฤดูร้อนในอเมริกา (วันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคม - วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายน) 14:30-20:55 UTC ฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา (วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน — วันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม) ตารางสำหรับจุดประสงค์ซึ่งไม่เป็นทางการเท่านั้นและอาจเปลี่ยนแปลงได้

เงินของเงินทุนจะถูกกระจายไปยังองค์กร 110 แห่ง เพื่อให้มั่นใจเกี่ยวกับการปกป้องการลงทุน

NASDAQ Reversal 2х

ราคาของเงินทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสะท้อนถึงการเคลื่อนที่ของดัชนี NASDAQ 100 Index เร็วเพิ่มขึ้นสองเท่า

เวลาซื้อขาย วันจันทร์ — ศุกร์ (พร้อมการหยุดพักระหว่างรอบเวลา) 13:30-19:55 UTC ฤดูร้อนในอเมริกา (วันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคม - วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายน) 14:30-20:55 UTC ฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา (วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน — วันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม) ตารางสำหรับจุดประสงค์ซึ่งไม่เป็นทางการเท่านั้นและอาจเปลี่ยนแปลงได้

ดัชนี NASDAQ 100 Index คำนวณโดยมูลค่าหุ้นของบริษัทไอทีชั้นนำของสหรัฐ (Apple, Facebook, IBM และอื่น ๆ อีกมากมาย) การกลับตัวของ NASDAQ ทำกำไรเมื่อราคาของดัชนี้หุ้นตัวนี้ลดลง

Natural Gas Reversal 3х (VelocityShares 3х Inverse Natural Gas ETN)

หมายอัตราแลกเปลี่ยน (ประเภทของหน้าที่ความรับผิดที่ธนาคารเป็นผู้ยอมรัย) แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่กลับตัวราคาของก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้น 3 เท่า สัญญาประกอบด้วย ตราสารอนุพันธุ์ทางการเงิน

เวลาซื้อขาย วันจันทร์ — ศุกร์ (พร้อมการหยุดพักระหว่างรอบเวลา) 13:30-19:55 UTC ฤดูร้อนในอเมริกา (วันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคม - วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายน) 14:30-20:55 UTC ฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา (วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน — วันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม) ตารางสำหรับจุดประสงค์ซึ่งไม่เป็นทางการเท่านั้นและอาจเปลี่ยนแปลงได้

กำไรในกรณีการชื้อสัญญาที่มาถึง ณ ราคาที่ลดลงของก๊าซธรรมชาติ

S&P500 Volatility 1,5x (PROSHARES TR II/ULTRA VIX SHORT TERM)

พื้นฐานซึ่งอิงจากดัชนีความ "กลัว" ของเศรษฐกิจสหรัฐ UVIX เครื่องมือนี้ติดตามการเคลื่อนที่ของสินทรัพย์ที่ถูกใช้โดยนักลงทุนในการปกป้องการลงทุนจากการตกต่ำของดัชนี S&P500

เวลาซื้อขาย วันจันทร์ — ศุกร์ (พร้อมการหยุดพักระหว่างรอบเวลา) 13:30-19:55 UTC ฤดูร้อนในอเมริกา (วันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคม - วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายน) 14:30-20:55 UTC ฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา (วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน — วันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม) ตารางสำหรับจุดประสงค์ซึ่งไม่เป็นทางการเท่านั้นและอาจเปลี่ยนแปลงได้

การเคลื่อนไหวราคาของทุนได้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่า ซึ่งเปิดโอกาสเพิ่มเติมสำหรับนักเทรดในการได้กำไรในช่วงเวลาที่วิกฤติ กรณีหุ้นสหรัฐลดต่ำลง s&P500 Volatility 1.5 x ราคาจะพุ่งสูงขึ้น

Crypto Assets

Bitcoin
ค่าเงิน 1 บิทคอยน์ต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC
วันอาทิตย์
21:00 — 19:59 UTC

Bitcoin คือสกุลเงินเสมือน (ดิจิตัล) มีความคล่องตัวและเก่าแก่มากที่สุดสามารถซื้อขายได้ทุกวัน 24/7 มูลค่าตามราคาตลาดของ Bitcoin มีมากกว่า 9 พันล้านดอลลาร์ (มูลค่าของทั้งหมดที่ได้จัดทำออกมา) ราคาของสกุลเงินขึ้นอยู่กับความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ และไม่อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ใด ๆ ทว่า ราคาสามารถทะยานขึ้นหรือดิ่งลงได้ทั้งสองอย่าง

มูลค่าราคาของ Bitcoin เหมือนกับสกุลเงินดิจิตัลอื่น ๆ โดยทั่วไปถูกคำนวนโดยวิธีที่ได้รับการยอมรับซึ่งใช้ในตัวแทนการค้าขายแลกเปลี่ยนแห่งชิคาโก Olymp Trade ใช้ข้อมูลจากแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนออนไลน์ใหญ่ ๆ หลากหลาย เช่น GDAX, Kraken, Poloniex, Bitstamp, Bitfinex, และ Binance, นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม Bitcoin จึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของตลาดบนแพลตฟอร์มของเรา สำหรับการคำนวนที่แม่นยำมากขึ้น แต่ละราคามีจุดทศนิยมสามตำแหน่ง

Ethereum
ราคาของ 1 Ethereum
เป็น US dollars
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC
วันอาทิตย์
21:00 — 19:59 UTC

แผนภูมิสำหรับคู่สกุล Ethereum แสดงให้เห็นว่าหนึ่ง Ethereum (ETH) มีราคาเป็น US dollars (USD)เท่าไร ในตลาดสกุลเงินดิจิตอล. Ethereum คือหนึ่งใน 3 สกุลเงินดิจิตอลอันดับสูงสุดเทียบกับมูลค่าตลาดปัจจุบันและปริมาณการเทรดต่อวัน มันเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิตอลดั้งเดิมที่มีสภาพคล่องสูง ที่สามารถเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ราคาของสกุลเงินขึ้นอยู่กับปริมาณที่มีอยู่และความต้องการโดยตรงบนตลาดซื้อขาย และไม่มีการแทรกแซงโดยผู้ใด การขึ้นอย่างมากและลงอย่างมากจึงเป็นไปได้ทั้งสองกรณี ระยะเวลาการเทรดขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 5 นาที

ETH/BTC
ราคาของ 1 Ethereum
เป็น Bitcoins
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC
วันอาทิตย์
21:00 — 19:59 UTC

แผนภูมิสำหรับคู่สกุลดิจิตอล ETH/BTC แสดงให้เห็นว่า Bitcoins (BTC) จำนวนเท่าใด ที่เป็นมูลค่าของ หนึ่ง Ethereum (ETH)ในขณะนี้ ในตลาดสกุลเงินดิจิตอล คู่สกุลเงินดิจิตอลเป็นอัตราแทนระหว่างกัน เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับ เงิน ดอลลาร์ สหรัฐ สินทรัพย์แสดงให้เห็นอัตราส่วนของสกุลเงินดิจิตอลที่มีสภาพคล่องมากที่สุด— Ethereum (ETH) ต่อ Bitcoin (BTC). ในกรณีส่วนใหญ่ Bitcoin จะเป็นมูลค่าอ้างอิง เนื่องจากมันเป็นสกุลเงินแรกสุด อีกทั้ง Bitcoin ยังเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีสภาพคล่องมากที่สุด พร้อมกับมีมูลค่าตลาดสูงที่สุดขณะนี้ Ethereum (ETH) เป็นสกุลเงินที่เป็นฐานในคู่นี้ ระยะเวลาการเทรดขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 5 นาที

LTC/BTC
ราคาของ 1 Litecoin (LTC)
เป็น Bitcoins
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC
วันอาทิตย์
21:00 — 19:59 UTC

แผนภูมิสำหรับคู่สกุลเงินดิจิตอล LTC/BTC แสดงให้เห็นว่า Bitcoins (BTC) จำนวนเท่าใด ที่เป็นมูลค่าของ หนึ่ง Litecoin (LTC) ในขณะนี้ ในตลาดสกุลเงินดิจิตอล Litecoin (LTC) เป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิตอลที่มีสภาพคล่องตัวมากที่สุด มันเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าตลาด 10 อันดับสูงสุด และ หนึ่งในสิบสกุลเงินดิจิตอลที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในด้านปริมาณการซื้อขาย ตามหลัง Ethereum (ETH) และ Bitcoin (BTC). Litecoin (LTC) เป็นสกุลพื้นฐานในคู่สกุลเงิน ระยะเวลาการเทรดขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 15 นาที

Ripple (XRP)
ราคาของ 1 XRP ในดอลลาร์สหรัฐ
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC
วันอาทิตย์
21:00 — 19:59 UTC
Ripple (XRP) คือสกุลเงินดิจิตัล ที่กลายเป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับแพล็ตฟอร์มสกุลเงินดิจิตัล ของตัวเลขระบบการใช้จ่ายสมัยใหม่ ถูกใช้อย่างกว้างขวางในธนาคารสมัยใหม่หลายแห่ง เช่น UBS และ Unicredit เป็นต้น ในฐานะเทคโลยีอำนวยความสะดวกพื้นฐานของการชำระเงิน ปัจจุบันนี้ คือหนึ่งในห้าสกุลเงินดิจิตัล ที่มีมูลค่าสูงสุด โดยกำลังเข้ามาใกล้ยังจุด $10 พันล้านดอลลาร์แล้ว ราคาสกุลเงิน ขึ้นอยู่กับความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ และไม่อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ใด ๆ ดังนั้น ราคาสามารถพุ่งทะยานหรือตกฮวบได้
Dash (DASH)
ราคาของ 1 DASH ในดอลลาร์สหรัฐ
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC
วันอาทิตย์
21:00 — 19:59 UTC
Dash (DASH) คือสกุลเงินดิจิตัล มุ่งเน้นไปทางการเพิ่มของการไม่เปิดเผยทางธุระกรรม และตามระบบการแปลงรหัสที่เคลื่อนที่ในเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันนี้ คือหนึ่งในสิบของสกุลเงินดิจิตัล ที่มีมูลค่าสูงสุด โดยกำลังเอื้อมไปที่จุด $6 พันล้านดอลลาร์ ราคาสกุลเงิน ขึ้นอยู่กับความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ และไม่อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ใด ๆ ดังนั้น ราคาสามารถพุ่งทะยานหรือตกฮวบได้
Zcash (ZEC)
ราคาของ 1 ZEC ในดอลลาร์สหรัฐ
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC
วันอาทิตย์
21:00 — 19:59 UTC
Zcash (ZEC) คืดสกุลเงินดิจิตัลแบบโอเพน โค้ด ที่มั่นใจได้ ซึ่งให้การไม่เปิดเผยตัวตนทางธุรกรรม แก่ผู้ใช้ ถูกมองในฐานะทางเลือกแห่งอนาคตของ Bitcoin ปัจจุบันนี้ คือหนึ่งในยี่สิบสกุลเงินดิจิตัล ที่มีมูลค่าสูงสุด โดยกำลังเอื้อมไปที่จุด $0.9 พันล้านดอลลาร์ ราคาสกุลเงิน ขึ้นอยู่กับความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ และไม่อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ใด ๆ ดังนั้น ราคาสามารถพุ่งทะยานหรือตกฮวบได้
Ethereum Classic (ETC)
ราคาของ 1 ETC ในดอลลาร์สหรัฐ
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC
วันอาทิตย์
21:00 — 19:59 UTC
Ethereum Classic (ETC) คือแพล็ตฟอร์มบล็อคเชนเงินดิจิตอลสำหรับพัฒนาแอพลิเคชั่นการกระจายข้อมูล ตามสมาร์ทคอนแทรคส์ โดยโอเพนซอร์สโค้ด เกิดจากการแยกตัวมาจาก Ethereum ในเดือนตุลาคม 2559 มูลค่านั้นเทียบได้กับของ Monero ดังนั้นจึงมักครองตำแหน่งอยู่อันดับที่ 10 โดยมีมูลค่ารวมประมาณ $3 พันล้านเหรียญ ราคาสกุลเงิน ขึ้นอยู่กับความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ และไม่อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ใด ๆ ดังนั้น ราคาสามารถพุ่งทะยานหรือตกฮวบได้
Litecoin (LTC)
ราคาของ 1 LTC ในดอลลาร์สหรัฐ
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
21:00 — 20:59 UTC
วันอาทิตย์
21:00 — 19:59 UTC
Litecoin (LTC) คือสกุลเงินดิจิตัล เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับระบบการชำระเงินของบุคคล เกิดจากการแยกตัวมาจาก Bitcoin กลายเป็นสกุลเงินลำดับที่สองถัดจาก Namecoin ปัจจุบันนี้ เป็นหนึ่งในสิบสกุลเงินดิจิตัล ที่มีมูลค่าสูงสุด โดยได้แตะผ่านจุด $5 พันล้านดอลลาร์ เรียบร้อยแล้ว ราคาสกุลเงิน ขึ้นอยู่กับความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ และไม่อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ใด ๆ ดังนั้น ราคาสามารถพุ่งทะยานหรือตกฮวบได้
AltCoin Index
ดัชนีพิเศษเฉพาะสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการเทรด Altcoins ที่เป็นที่นิยม
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์-วันเสาร์ 21:00 - 20:59 UTC
วันอาทิตย์ 21:00 - 19:59 UTC

ดัชนีแสดงอัตราส่วนของราคาที่ 70 สกุลเงินคริปโตทางเลือกต่อราคา Bitcoin ซึ่งนักเทรดสามารถใช้ในฐานะเครื่องมือที่ทำให้หลากหลายรวมถึงสำหรับการคาดการณ์ในตลาดสกุลเงินดิจิตัล

หุ้น

AAPL (Apple Inc)
ค่าหุ้น 1 หุ้นต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
13:30 — 19:55 UTC

เป็นผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภคเจ้าเดียวด้วยมูลค่าตลาดที่เอื้อมสู่ 1 พันล้านดอลลาร์ Apple ผลิตสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ และอุปกรณ์อื่น ๆ บริษัทยังตั้งใจเริ่มการผลิตรถไฟฟ้าของตัวเองอีกด้วย มูลค่าของหุ้นขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ด้านผลิตภัณฑ์และการเงินของบริษัท รวมถึงข่าวสารด้านตลาด คู่แข่งหลักคือ Samsung, Huawei, และ Xiaomi

BA (Boeing Co)
ค่าหุ้น 1 หุ้นต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
13:30 — 19:55 UTC

บริษัทโบอิ้งเกี่ยวพันกับการผลิตยานอวกาศและอาวุธทางการทหาร ในปี 2015 บริษัทได้ฉลองครบรอบ 100 ปี และในปี 2017 มูลค่าหุ้นของบริษัทได้เพิ่มขึ้นจาก $158 ไปเป็น $300 สัญญาการซื้อจำนวนมากของบริษัทห้างร้านและรัฐในการจำหน่ายเครื่องมือด้านการบินและอาวุธได้รับประกันเทรนด์ด้านบวกของบริษัท คู่แข่งสำคัญคือ French Airbus และ Brazil's Embraer

FB (Facebook Inc)
ค่าหุ้น 1 หุ้นต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
13:30 — 19:55 UTC

เป็นโซเชียล เน็ตเวิร์คที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก ก่อตั้งในปี 2004 โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ที่มาของรายได้หลักคือการขายโฆษณา รวมถึงการลงทุนในโปรเจกต์อื่น ๆ เฟซบุ๊กซื้ออินสตาแกรมในปี 2012 และ MSQRD แอป ในปี 2016 ขณะนี้บริษัททำงานอย่างแข็งขันในนิวรอลเน็ตเวิร์กและความเป็นจริงเสมือน 

GOOGL (Google Inc)
ค่าหุ้น 1 หุ้นต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
13:30 — 19:55 UTC

เป็นบริษัทถือหุ้นด้านเทคโนโลยีระดับสูงที่รวมบริษัทย่อยของกูเกิลเป็นผลมาจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทยังคงพิจารณาเป็นเครื่องมือค้นหาในชื่อเดิม บริการเมล แผนที่กูเกิล ยูทูป และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อีกทั้งกูเกิลยังเฝ้าตรวจดูสัญญาลับทางทหารกับรัฐบาลสหรัฐ การวิจัยด้านการต้านความชรา และกิจกรรมการลงทุน มูลค่าหุ้นของบริษัทถือหุ้นได้เติบโตมากกว่า 2,500% นับตั้งแต่หุ้น IPO ในปี 2004 ราคามีผลมาจากข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท รวมถึงสภาวะทั่วไปของตลาดการเงินสหรัฐ

IBM (IBM Corp)
ค่าหุ้น 1 หุ้นต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
13:30 — 19:55 UTC

บริษัทระดับสากลที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาและผู้ผลิตซอฟท์แวร์รายใหญ่ ไปจนถึงระบบบริการและที่ปรึกษาด้านไอทีด้วย โดยมีทั้งงานพัฒนาระบบปฏิบัติการณ์ จัดการฐานข้อมูล และผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Standard&Poor's นั้นมีผลต่อความผันผวนของราคาหุ้นมาก เช่นเดียวกับสินทรัพย์ของไอบีเอ็มที่ก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อดรรชนีเอสแอนด์พี 500 และอุตสาหกรรมดาวโจนส์

TSLA (Tesla Motors Inc)
ค่าหุ้น 1 หุ้นต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
13:30 — 19:55 UTC

ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของอเมริกา นำโดยอีลอน มัสก์ วิศวกรและนักธุรกิจ เทสล่าปรากฏตัวในฐานะธุรกิจสตาร์ทอัปใน ซิลิคอน แวลลีย์ ปัจจุบันบริษัทขายรถได้มากกว่า 100,000 คันต่อปี ไม่รวมถึงความพยามในเรื่องการบริหารของบริษัท เทสล่ายังคงไม่ได้ทำกำไร ราคาที่สูงของหุ้นสืบเนื่องมาจากการคาดการณ์ของตลาด นักลงทุนหวังว่าการเพิ่มขึ้นในด้านการผลิตและการจำหน่ายรถซึ่งจะนำกำไรสุทธิไปสู่โซนที่เป็นด้านบวก ในปี 2018 นักลงทุนในตำนาน จอร์จ โซรอส ได้เป็นนักลงทุนรายใหญ่ของเทสล่า

KO (The Coca-Cola Co)
ค่าหุ้น 1 หุ้นต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
13:30 — 19:55 UTC

หนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นมีมากมาย ทั้งน้ำเชื่อมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร น้ำอัดลมพร้อมดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ ฯลฯ โดยหุ้นของบริษัทโคคา-โคล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทพลต่อดรรชนีพื้นฐาน อย่างเช่น อุตสาหกรรมดาวโจนส์ และ เอสแอนด์พี500 และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัทใหญ่ๆก็มีผลต่อความผันผวนของราคาหุ้นด้วยเช่นกัน

MSFT (Microsoft Corp)
ค่าหุ้น 1 หุ้นต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
13:30 — 19:55 UTC

เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ คอนโซลส์ เกมส์ คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก และโทรศัพท์มือถือ ไมโครซอฟต์เป็นนักพัฒนาระบบปฏิบัติการวินโดวส์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของโลก เกม Xbox คอนโซลส์ ส่วนประกอบ และคอมพิวเตอร์แทปเล็ต รวมถึง วันไดรฟ์ บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ หุ้นของไมโครซอฟต์ขึ้นอยู่กับข่าวสารของบริษัทและสถานการณ์ทั่วไปในเศรษฐกิจสหรัฐ

MCD (McDonald's Corp)
ค่าหุ้น 1 หุ้นต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
13:30 — 19:55 UTC

เป็นบริษัทลูกของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งในปี 1940 มีภัตตาคารแม็คโดนัลมากกว่า 30,000 แห่งอยู่ในมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตามเทรนด์สากลสำหรับการกินอาหารสุขภาพและและการแข่งขันที่จริงจังจากเครือข่ายบริการด้านอาหารอื่น ๆ ส่งผลให้รายได้ของแม็คโดนัลลดลงจาก 27.4 พันล้านดอลล่าร์ไปเป็น 22.8 พันล้านดอลล่าร์ในปี 2017

V (Visa Inc)
ค่าหุ้น 1 หุ้นต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
13:30 — 19:55 UTC

วิซ่าเป็นระบการจ่ายเงินสากลด้วยผลกำไรในแต่ละไตรมาสที่ 2 พันล้านดอลล่าร์ บริษัทก่อตั้งในปี 2007 และเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเน็ตเวิร์คการดำเนินการ VisaNet ซึ่งให้คุณสามารถทำการโอนได้หลายรูปแบบ รวมถึงการดำเนินการทางธุรกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็น มูลค่าของหุ้นวิซ่าได้เติบโตขึ้นมากกว่า 800% นับจากหุ้น in 2008 ในปี 2008

SBUX (Starbucks Corp)
ค่าหุ้น 1 หุ้นต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
13:30 — 19:55 UTC

เป็นร้านกาแฟสาขาก่อตั้งในปี 1971 ไม่รวมถึงการปิดเป็นครั้งคราวของทำเลที่ไม่เหมาะสม สตาร์บัคส์กำลังพัฒนาธุรกิจอย่างแข็งขันในประเทสจีน ตั้งแต่ปี 2014 ไปจนถึง 2017 รายได้ของบริษัทได้เพิ่มสูงขึ้น 36% สูงถึง 22.8 พันล้านดอลลาร์

BMW
ค่าหุ้น 1 หุ้นต่อเงินดอลลาร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
07:00 — 15:35 UTC

เป็นผู้ผลิตรถยนต์ในตำนานแห่งเยอรมนี มอร์เตอร์ไซต์ และเครื่องยนต์ด้วยประวัติที่ยาวนานเป็นศตวรรษ เทรนด์ล่าสุดของบริษัทเกี่ยวข้องก้บการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า BMW แสดงผลประกอบการด้านบวกทุกปีเพื่อที่ว่าหุ้นของบริษัทจะได้เป็นที่ต้องการในโลกการลงทุน

ราคาของหุ้นขึ้นอยู่กับข่าวสารของบริษัท ปริมาณการขายที่จัดทำขึ้น รวมถึงการพัฒนาใหม่ ๆ จาก BMW

Nintendo
ค่าหุ้นต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร
00:00 — 02:35 UTC
03:30 — 05:55 UTC์

นินเทนโดเป็นบริษัทญี่ปุ่และผู้พัฒนาวิดีโอเกม ก่อตั้งขึ้นในปี 1889 ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมารายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเท่าตัว

ชุดของเกมส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากนินเทนโดคือ Super Mario Bros., Pokemon, the Legend of Zelda

ดัชนี

FDAX (DAX)
ค่าสัญญา 1 สัญญาต่อเงินยูโร
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์ — วันศุกร์
06:05 — 19:55 UTC

ดัชนีหุ้นที่หลักของเยอรมัน ซึ่งควบคุมดูแลโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ Deutsche Börse นี่เป็นหนึ่งในดัชนีหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด นั่นคือสาเหตุว่าทำไมดัชนีนี้จึงเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนที่สนใจการซื้อขายแบบแนวโน้มที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และก็เป็นเหตุผลที่ว่าช่วงเวลาการซื้อขายของสินทรัพย์ควรจะเริ่มตั้งแต่ 10 นาที

ES (S & P500)
ค่าสัญญา 1 สัญญาต่อเงินดอลล่าร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์
22:05 — 20:15 UTC
20:30 — 21:00 UTC
วันอังคาร — วันพฤหัสบดี
22:00 — 20:15 UTC
20:30 — 21:00 UTC
วันศุกร์
22:00 — 20:15 UTC
20:30 — 20:59 UTC

ดัชนีนี้ประกอบด้วยราคาของหุ้น 500 หุ้นต่างๆกัน ดังนั้นจึงถูกพิจารณว่าเป็นตัวบ่งชี้ตัวสำคัญของตลาดหุ้นและเศรษฐกิจสของสหรัฐอเมริกา S&P 500 ราคาเกี่ยวพันอย่างเหนียวแน่นกับอัตราแลกเปลี่ยนของดอลล่าร์สหรัฐ และกระทบต่อราคาหุ้นโดยส่วนใหญ่ ซึ่งซื้อขายบนแพล็ตฟอร์ม Olymp Trade

NQ (NASDAQ 100)
ค่าสัญญา 1 สัญญาต่อเงินดอลล่าร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์
22:05 — 20:15 UTC
20:30 — 21:00 UTC
วันอังคาร — วันพฤหัสบดี
22:00 — 20:15 UTC
20:30 — 21:00 UTC
วันศุกร์
22:00 — 20:15 UTC
20:30 — 20:59 UTC

ราคา NASDAQ จะถูกกระทบโดยมูลค่าของแต่ละบริษัทที่เข้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ที่รวมเข้าในดัชนีนี้ การเจริญเติบโตจะถูกกระตุ้นอย่างมากโดยข่าวที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฮเทคของสหรัฐ

YM (Dow Jones)
ค่าสัญญา 1 สัญญาต่อเงินดอลล่าร์
ชั่วโมงซื้อขาย:
วันจันทร์
22:05 — 20:15 UTC
20:30 — 21:00 UTC
วันอังคาร — วันพฤหัสบดี
22:00 — 20:15 UTC
20:30 — 21:00 UTC
วันศุกร์
22:00 — 20:15 UTC
20:30 — 20:59 UTC

ดัชนีที่เป็นที่นิยมที่สุดของสหรัฐ ซึ่งคำนวณโดยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ 30 บริษัทรวมถึง โคคา-โคล่า ไอบีเอ็ม แม็คโดนัลด์ ไมโครซอฟท์ โบอิ้ง ฯลฯ ดังนั้น ราคาของหุ้นเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อราคาของดัชนี และเช่นเดียวกันในทางกลับกันราคา YM เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ของบริษัทที่เป็นสมาชิก

CAC 40
ค่าสัญญาต่อเงินยูโร
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
07:05 — 20:55 UTC

เป็นหนึ่งในดรรชนีหุ้นที่สำคัญที่สุดของฝรั่งเศส โดยจะคำนวนมาเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก หรือคือค่าหุ้นของ 40 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดจะถูกเรียงอยู่บนรายชื่อตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์ ปารีส ว่ากันว่าสินทรัพย์ตัวนี้มีสหสัมพันธ์สูง และมักมีแนวโน้มที่มั่นคงด้วย

EURO STOXX 50
ค่าสัญญาต่อเงินยูโร
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
07:05 — 20:55 UTC

เป็นหนึ่งในดรรชนีในกลุ่มยูโรโซนซึ่งสะท้อนแทนตัวอย่างบริษัท 50 แห่งในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ดรรชนีนี้จะถูกคำนวนโดยบริษัท Stoxx Ltd ที่ Seutsche Boerse AF และ SIX Group AG เป็นผู้ควบคุมดูแล ว่ากันว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีสหสัมพันธ์สูง และมักมีแนวโน้มที่มั่นคงด้วย

Hang Seng Index
ค่าสัญญาต่อเงินดอลลาร์ฮ่องกง
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
01:15 — 03:55 UTC
05:30 — 08:10 UTC
09:05 — 15:40 UTC

เป็นหนึ่งในดรรชนีตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในฮ่องกง คำนวนออกมาเป็นอัตราค่าเฉลี่ยต้นทุนในการลงทุนถ่วงน้ำหนัก หรือคือค่าต้นทุนของบริษัท 34 แห่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ดรรชนีนี้จะได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงรายวันของแต่ละบริษัท รวมถึงพฤติกรรมโดยทั่วไปในตลาดด้วย อีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นดรรชนีที่มีความผันผวนสูง และมีแนวโน้มที่ยืดเยื้อด้วย

Nikkei 225
ค่าสัญญาต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
10:30 — 10:00 UTC
22:00 — 21:15 UTC

เป็นหนึ่งในดรรชนีหุ้นที่สำคัญที่สุดในญี่ปุ่น คำนวนออกมาเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตอย่างง่าย หรือคือค่าหุ้นของบริษัทภาคแรกทั้ง 225 แห่งที่การซื้อขายมีสภาพคล่องมากที่สุด ประจำตลาดหลักทรัพย์โตเกียวที่การค้ามีสภาพคล่องมากที่สุด ส่วนเมื่อจะทำนายความเคลื่อนไหวของกราฟราคา จึงควรมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มการกระตุก และอย่าลืมว่าดรรชนีนิคเคอิ 225 จะใช้ได้ในเวลากลางคืนสำหรับทางทวีปยุโรป

RUSSELL 2000
ค่าสัญญาต่อเงินปอนด์
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร์
22:00 — 20:55 UTC

เป็นดรรชนีสำคัญที่เป็นเสมือนกระจกสะท้อนการออกหุ้นภาคย่อยของตลาดกรรมการสิทธิหุ้นในสหรัฐ และยังเป็นบรรทัดฐานหลักในการประเมินการทำงานของตัวเองด้วย เนื่องจากดรรชนีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สืบเสาะการทำธุรกรรมทางการเงิน, การดูแลสุขภาพ, เทคโนโลยี, ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค และการผลิตวัตถุ พร้อมทั้งอยู่ในดุลพินิจของเหล่าผู้นำงบประมาณประเทศ นอกจากนี้ดรรชนีรุสเซล 2000 ยังได้ชื่อว่ามีความผันผวนปานกลาง และมีแนวโน้มที่ยืดเยื้อ

FTSE 100
ค่าหุ้นต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ
ชั่วโมงซื้อขาย:
จันทร์-ศุกร
07:00 — 15:35 UTC์
เป็นดรรชนีหุ้นชั้นนำในยุโรป โดยตั้งอยู่บนฐานบริษัท 100 แห่งที่มีการออกหุ้นตลาดยอดเยี่ยมที่สุด ตามรายชื่อจากตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน และที่สำคัญคือดรรชนีนี้ยังเป็นเครื่องชี้วัดสภาพเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรด้วย
Basic Dollar Index
ดัชนีดอลล่าร์สหรัฐต้านรายชื่อสกุลเงินหลัก
ชั่วโมงซื้อขาย:
อาทิตย์ 21:00 UTC - ศุกร์ 20:59 UTC

เมื่อทำการคำนวณดัชนี ราคาคู่สกุลเงินหลัก 6 คู่จะถูกนำมาใช้ น้ำหนักที่มากที่สุดเป็นของ EUR/USD ตามด้วยด้านล่างตามลำดับ: USD/JPY, GBP/ USD, USD / CAD, AUD/USD และ USD/CHF.